Mozaïk

Welkom op de website van Mozaïk.

Mozaïk is een instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Doelgroep van Mozaïk zijn mensen met (ernstige) psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in combinatie met (zware) sociale problematiek, dikwijls bovendien met een verstandelijke beperking. Mozaïk biedt een integrale aanpak van deze multiproblematiek: ambulante psychiatrische behandeling en sociaal-maatschappelijke hulpverlening. Hiertoe werkt Mozaïk samen met een groot aantal ketenpartners in de zorg en het maatschappelijke werkveld.

Heeft u vragen of zoekt u hulp? Ga dan naar onze contactgegevens of ons aanmeldingsformulier.