Vragen of klachten

Als u vragen of klachten heeft over de diensten van Mozaïk, kunt u dat altijd laten weten. Mozaïk zal u zo snel mogelijk antwoorden en voor problemen een oplossing met u zoeken.

U kunt als cliënt van Mozaïk ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon voor cliënten, de heer Frans van der Made. Zijn mailadres is clientenvertrouwenspersoon@stichtingmozaik.nl. Telefonisch is hij te bereiken op 06 22 90 40 81. De vertrouwenspersoon weet welke rechten u heeft en kan vragen of klachten met u bespreken. Hij behartigt uw belangen op onafhankelijke wijze en zet geen stappen zonder uw toestemming.

Als u een formele klacht wilt indienen, kan dat bij de klachtencommissie van Pameijer via www.pameijer.nl/contact