Vragen of klachten

Als u vragen of klachten heeft over de diensten van Mozaïk, kunt u dat altijd laten weten. Mozaïk zal u zo snel mogelijk antwoorden en voor problemen een oplossing met u zoeken.

U kunt als cliënt van Mozaïk ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon voor cliënten. Voor cliënten van de locatie Rotterdam is dat de heer Frans van der Made (clientenvertrouwenspersoon@pameijer.nl, tel. 06 22 90 40 81). Voor cliënten van de locatie Bergen op Zoom is dat de Stichting PVP (helpdesk@pvp.nl, tel. 0900 - 444 8888).

Voor familie van cliënten is er ook een vertrouwenspersoon, dat is Peter Brakel. Hij kan ondersteuning bieden bij het leggen of het herstellen van contact met de begeleiding. Hij kan ook ondersteunen bij de klachtenprocedure of bij andere gesprekken. Peter is niet in dienst van Pameijer, maar verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP). Je kan Peter bereiken via zijn mail of bellen naar 06 - 25 32 26 05.

De vertrouwenspersoon weet welke rechten u heeft en kan vragen of klachten met u bespreken. Hij behartigt uw belangen op onafhankelijke wijze en zet geen stappen zonder uw toestemming.

Als u een formele klacht wilt indienen, kan dat bij de klachtencommissie van Pameijer via https://pameijer.nl/klachten