Visie

Mozaïk is van mening dat:

  • de zorg het herstel en de maatschappelijke participatie van de cliënt tot doel heeft;
  • dit doel wordt gediend door de eigen krachten en mogelijkheden van de cliënt te versterken, rekening houdend met zijn wensen en beperkingen;
  • de cliënt zoveel mogelijk in de samenleving moet blijven functioneren en intramurale zorg tot het strikt noodzakelijke moet worden beperkt (vermaatschappelijking van de zorg).

Mozaïk bevordert het herstel van de cliënt door een aanbod van integrale zorg dat op diens individuele problematiek is afgestemd (zorg op maat). Mozaïk benadert de cliënt niet vanuit het perspectief van haar aanbod (‘wat is ons aanbod en in hoeverre past de problematiek van de cliënt daarbij’), maar vanuit het perspectief van diens zorgvraag (‘wat is de problematiek van de cliënt, welk aanbod past daarbij en hoe organiseren we dat’).