Organisatie

Mozaïk is sinds 1994 actief in de regio Rijnmond, van 2004 tot 2014 in de vorm van een stichting. Vanaf 2015 is Mozaïk onderdeel van de Stichting Pameijer.

Momenteel werken een kleine veertig mensen voor Mozaïk. Naast de hoofdbehandelaars (twee psychiaters) bestaat het team uit (GZ-)psychologen, verpleegkundigen, sociaal-pedagogisch hulpverleners en maatschappelijk werkenden.

Mozaïk opereert in regioteams voor Rotterdam-Rijnmond en Zuidwest-Nederland (Zeeland en westelijk Noord-Brabant). Het hoofdkantoor staat in Rotterdam. Het zuidwestelijke team opereert vanuit het zorg- en veiligheidshuis De Markiezaten in Bergen op Zoom.

Mozaïk is toegelaten als instelling voor medisch-specialistische zorg (AGB-code 06290838) en is ISO 9001-gecertificeerd door het CIIO. Daarnaast heeft Mozaik een goedgekeurd kwaliteitsstatuut