Cliëntenraad

Mozaïk heeft een cliëntenraad. De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van Mozaïk en bestaat uit maximaal vijf raadsleden. De cliëntenraad mag (gevraagd en ongevraagd) advies uitbrengen over zaken die voor de cliënten van belang zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de benoeming van de bestuurder of de systematische verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg.

Wij als leden van de cliëntenraad (en cliënt) willen daadwerkelijk voor positieve verbetering zorgen en  zijn daarom op zoek naar nieuwe leden die onze raad willen versterken. Ben jij geïnteresseerd en wil je ons helpen?

Neem dan contact op via clientenraad.mozaik@pameijer.nl of (010)-2923040.